ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក


ក្រុមហ៊ុន វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិន គ្រុប (WEG)  បាននឹងផ្ដល់នូវសេវាកម្មអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាព ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នឈានមុខគេក្នុងការ ផ្តល់​សេវាកម្ម​អប់រំ​ ​នៅតំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ ។​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ក្រុមហ៊ុន ដំណើរ​ការសាលារៀន​វ៉េស្ទឡាញន៍ និង សាលារៀនណត្សឡាញន៍ ពី​កម្រិត​​មត្តេយ្យ ដល់​ថ្នាក់​ទី​១២ ស្រប​តាម​កម្មវិធី​សិក្សា​ពី​ក្រសួង​អប់រំ។ ក្រុមហ៊ុន ក៏កំពុង​ដំណើរ​ការ​ វិទ្យាស្ថាន​អភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ​ (EDI) ​ ដែលផ្តល់​សេវាកម្ម​ប្រឹក្សា​យោបល់ បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្នែក​ជំនួញ​ ​អប់រំ និង​ស្រាវជ្រាវ ​ក្នុង​គោលបំណង​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​របស់​អ្នក​អប់រំ អ្នកគ្រប់​គ្រង និង​អ្នក​ជំនួញ​នៅ​ក្នុងប្រទេស ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុន បានបើកដំណើរការ សាលាអន្តរៈជាតិហ្វររេសហៀល និង ទារកដ្ឋាន ម៉ុនតែសសូរី និង  សាលា អន្តរៈជាតិអេផលទ្រី

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ចំនួនសិស្សដែលកំពុងកើនឡើងនិងពង្រីកទស្សនវិស័យអប់រំ សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៏បានបើកដំណើរការសាខាថ្មី សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាព្រែកលៀប  ត្រូវការ​ជ្រើស​រើស​​បុគ្គលិក​ដូចខាងក្រោម៖

 តួនាទី

ចំនួន

នាយិការង (បឋមសិក្សា និង មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរ) ១ រូប
នាយិការង (កម្មវិធីអង់គ្លេសសិស្សធំ) ១ រូប
នាយិការង (មត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ) ១ រូប
អ្នកសម្របសម្រួល (កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសិស្សធំ) ១ រូប
អ្នកសម្របសម្រួល (កម្មវិធីមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរ) ១ រូប
អ្នកសម្របសម្រួល (រដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស) ១ រូប
ប្រធានផ្នែកបេឡា ១ រូប
បុគ្គលិកផ្នែកបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ៣ រូប
គណនេយ្យករ ១ រូប
អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ ១ រូប
អ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ១ រូប
ប្រធានផ្នែកភ្នាក់ងារវិន័យ ១ រូប

១).​ នាយិការង (បឋមសិក្សា និង មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរ)

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ

 • បរិញ្ញាបត្រអប់រំ ឬបរិញ្ញាបត្រជំនាញផ្នែកអប់រំ
 • សញ្ញាបត្រគរុកោសល្យ (សញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម)
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ ក្នុងការបង្រៀន និងជាប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសនៅកម្រិតបឋមសិក្សា
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀន ឬគ្រប់គ្រងទូទៅ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ សរសេរ ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស (បើអាច)
 • មានជំនាញល្អក្នុងការពន្យល់ ពេលធ្វើបទបង្ហាញ
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា ជំនាញក្នុងការចរចា និងដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ លើកម្មវិធី MS. Word, MS. Excel, Power Point, E-mail, Internet
 • មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងមានការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលខ្ពស់
 •  មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ និងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • អត់ធ្មត់ចំពោះការងារ​ និងធ្វើការជាក្រុមបានល្អ

2). Vice Principal (Adult English Program)

     Job Requirements:

 • Master’s Degree of Education or Master of Arts in English/TESOLor related field;
 • Certificate of Pedagogy in teaching is preferable;
 • At least three-year experience in Adult English Program Management;
 • At least five-year teaching experience;
 • Good command of English, proven by at least TOEFL 550;
 • Good oral and written communication skills;
 • Knowledge of budget planning is a plus;
 • Good presentation skills;
 • Good problem solving and negotiation skills;
 • Good command computer literacy (Microsoft Office, Microsoft Outlook, Internet and Email);
 • Knowledge of Cambodia labor Law;
 • Good communication and interpersonal skills;
 • Self-managed, self- motivated and highly responsible;
 • Good Leadership skill and team working spirit;
 • Result-oriented personality;

 ៣).​ នាយិការង (មត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ)

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ

 • មានបរិញ្ញាបត្រអប់រំ ផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
 • បទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យ​ និងបឋមភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ
 • មានបទពិសោធន៍បង្រៀនសិស្សមត្តេយ្យយ៉ាងតិច​ ៣ឆ្នាំ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសល្អ
 • មានចំណេះដឹង និងជំនាញលើការអភិវឌ្ឍន៍តាមវ័យរបស់កុមារ
 • មានចំណេះដឹង និងជំនាញលើចិត្តសាស្រ្តអប់រំកុមារតូច
 • មានជំនាញក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ និងការទំនាក់ទំនងល្អ
 • មានជំនាញក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងល្អ
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Office, Microsoft Outlook, Internet and Email
 • មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងមានការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលខ្ពស់
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការចរចា និងដោះសា្រយបញ្ហា
 • មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ និងមាន Result-oriented personality;
 • អត់ធ្មត់ចំពោះការងារ​ និងធ្វើការជាក្រុមបានល្អ
 • សមត្ថភាពសហការការងារ Corporate Competencies
 • មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម ទិសដៅ និងគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន

 ៤). អ្នកសម្របសម្រួល (កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសិស្សធំ)

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ

 • បរិញ្ញាបត្រអប់រំផ្នែកបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេស
 • មានបទពិសោធន៍លើការងារសម្របសម្រួលយ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ
 • មានបទពិសោធន៍បង្រៀន ភាសាអង់គ្លេស យ៉ាងតិច​ ៣ឆ្នាំ
 • មានចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងអប់រំ ជាពិសេសផ្នែកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
 • ភាសា (Language)
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសល្អ ទាំងការនិយាយ​​ និងការសរសេរ
 • សមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងជំនាញ (Technical Competencies and Skills)
 • មានសញ្ញាប័ត្រគរុកោសល្យបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
 • មានចំណេះដឹងលើរដ្ឋបាលអប់រំ
 • មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធជាមួយកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស
 • មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Office, Microsoft Outlook, Internet and Email
 • បុគ្គលិកលក្ខណៈ/Leadership and Communication Skills (Personality Qualities)/​
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងជំនាញក្នុងការចរចា
 • មានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ពស់ និងចេះអត់ធ្មត់ចំពោះការងារ
 • ចេះធ្វើការជាក្រុមបានល្អ និងព្យាយាមក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារ
 • សមត្ថភាពសហការការងារ Corporate Competencies
 • មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម ទិសដៅ និងគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន។

៥). អ្នកសម្របសម្រួល (កម្មវិធីមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរ)

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ

 • បរិញ្ញាបត្រអប់រំ ឬបរិញ្ញាបត្រជំនាញផ្នែកអប់រំ (ដូចជា គណិតវិទ្យា ភាសាខ្មែរ រូបវិទ្យា …)
 • សញ្ញាបត្រគរុកោសល្យ (សញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន ឬកម្រិតឧត្តម)
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ ក្នុងការបង្រៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀន ឬគ្រប់គ្រងទូទៅ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ សរសេរ ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស (បើអាច)
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
 • មានជំនាញល្អក្នុងការពន្យល់ពេលធ្វើបទបង្ហាញ
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងជំនាញក្នុងការចរចា
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ លើកម្មវិធី MS. Word, MS. Excel, Power Point, E-mail, Internet
 • មានភាពរួសរាយ​​ រាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ
 • មានស្មារតីធ្វើការងារក្រុម និងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងម្ចាស់ការលើការងារ
 • មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងប្រកបមនសិកាវិជ្ជាជីវៈ
 • មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម ទិសដៅ និងគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន។

៦). អ្នកសម្របសម្រួល​ (រដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស)

លក្ខណសម្បត្តិការងារ (Job Requirements)

 • ​​បរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម ឬ រដ្ឋបាល និង គ្រប់គ្រងទូទៅ
 • មានបទពិសោធន៍លើការងាររដ្ឋបាលទូទៅ យ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ
 • មានចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងអប់រំ ជាពិសេសផ្នែកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ និងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរបានល្អ
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងបាន
 • មានចំណេះ ជំនាញ និងបទពិសោធ ពិនិត្យ គ្រប់គ្រង និងថែរក្សាឯកសាររបានល្អ
 • មានចំណេះដឹងពីលំហូរលិខិតការងាររដ្ឋបាលបានល្អ
 • មានជំនាញរៀបចំ  ទំនាក់ទំនង សរសេររបាយការណ៍ និងកំណត់ត្រាអង្គប្រជុំ
 • មានចំណេះដឹង និងជំនាញផ្នែកធនធានមនុស្ស (ដំនើរការក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក និង ការរៀបចំបៀវត្សប្រចាំខែ)
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ (Microsoft Office, Microsoft Outlook, Internet and Email)
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងជំនាញក្នុងការចរចា
 • មានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ពស់ និងចេះអត់ធ្មត់ចំពោះការងារ
 • មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ធ្វើការជាក្រុមបានល្អ ហើយព្យាយាមក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារ

 ៧). ប្រធានផ្នែកបេឡា

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ

 • បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ ឬហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ ផ្នែកគណនេយ្យ ឬហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ និងសរសេរ ភាសាអង់គ្លេសបាន
 • មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ផ្នែកពន្ធដារ​( Salary tax, Profit tax, VAT, Withholding tax)
 • មានជំនាញល្អក្នុងការពន្យល់ពេលធ្វើបទបង្ហាញ និងបង្ហាត់បង្ហាញ
 • មានជំនាញក្នុងការមើលក្រដាសប្រាក់
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ លើកម្មវិធី Microsoft Office, Quickbooks and/or peachtree, E-mail, Internet
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងជំនាញក្នុងការចរចា
 • មានភាពរួសរាយ​​រាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ
 • មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម និងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងម្ចាស់ការលើការងារ
 • មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម ទិសដៅ និងគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន

៩). បុគ្គលិកផ្នែកបំរើសេវាកម្មអតិថិជន

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ

 • បរិញ្ញាបត្ររងឬនិស្សិតឆ្នាំទី 3 ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / គណនេយ្យឬសេវាអតិថិជន
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច (០១) មួយឆ្នាំទាក់ទងនឹងសេវាកម្មអតិថិជន និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • មានជំនាញល្អក្នុងការពន្យល់ពេលធ្វើបទបង្ហាញ
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ (MS. Word & Excel, Internet & Email)
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងឯកសារ និងពិធីការបានល្អ
 • ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហានិងចរចា
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
 • មានអាកប្បកិរិយា និងទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាក់ទាក់ ព្រមទាំងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • មានភាពអត់ធ្មត់ សុភាពរាបសា ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន និងមានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា
 • មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចធ្វើការជាក្រុម
 • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
 • ការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះបេសកកម្ម, ចក្ខុវិស័យនិងគុណតំលៃរបស់ ក្រុមហ៊ុន
 • គោរពនិងគោរពតាមគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង WEG, បទបញ្ជាការសិក្សា, គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីនិងគោលការណ៍ណែនាំ

១០). គណនេយ្យករ

លក្ខណសម្បត្តិការងារ (Job Requirements)

 • បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ ឬហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ ផ្នែកគណនេយ្យ ឬហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ និងសរសេរ ភាសាអង់គ្លេសបាន
 • មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ផ្នែកពន្ធដារ(Salary tax, Profit tax, VAT, Withholding tax)
 • មានជំនាញល្អក្នុងការពន្យល់ពេលធ្វើបទបង្ហាញ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ លើកម្មវិធី​ Microsoft Office, Quickbooks and/or peachtree,    E-mail​& Internet​​
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា
 • មានភាពរួសរាយ​​ រាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម និងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងម្ចាស់ការលើការងារ

១១). អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ

លក្ខណសម្បត្តិការងារ (Job Requirements)

 • មានបរិញ្ញាបត្ររង ឬបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬសញ្ញាបត្រដែលពាក់ព័ន្ធ)
 • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច (០១) មួយឆ្នាំទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសន្និធិ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ និងសរសេរ ភាសាអង់គ្លេសបាន
 • មានជំនាញល្អក្នុងការពន្យល់ពេលធ្វើបទបង្ហាញ
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ (MS. Word & Excel, Internet & Email)
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងជំនាញក្នុងការចរចា
 • មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ទំនាក់ទំនងល្អ
 • មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម និងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ

១២).​ អ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ (Job Requirements)

 • បរិញ្ញាបត្ររងព័ត៌មានវិទ្យា (ជំនាញតបណ្តាញ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ)
 • បទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំទាក់ទងនឹងការងារក្នុងមុខតំណែងនេះ
 • ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសល្អ
 • ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង និងចាត់ចែងការងារល្អ
 • មានចំណេះដឹង និងជំនាញថែទាំកុំព្យូទ័រ និងសម្ភារបរិក្ខា
 • ចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ (MIS)
 • មានភាពរួសរាយ​​ រាក់ទាក់ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • មានស្មារតីធ្វើការងារក្រុម
 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងម្ចាស់ការលើការងារ
 • មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម ទិសដៅ និងគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន។

១៣). ប្រធានផ្នែកភ្នាក់ងារវិន័យ

លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ

 • កំពុងសិក្សា ឬមានបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងទូទៅ
 • មានបទពិសោធន៍ដែលពាក់ព័ន្ធ យ៉ាងតិច ០២ឆ្នាំ
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយ និងសរសេរ ភាសាអង់គ្លេសបាន
 • មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំការងារជាក្រុម
 • មានជំនាញផ្នែកជាងខ្លះៗ
 • មានចំណេះដឹងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខ្លះៗ
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
 • មានសមត្ថភាពពូកែក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងជំនាញក្នុងការចរចា
 • មានភាពរួសរាយ​​ រាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ
 • មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម និងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងម្ចាស់ការលើការងារ
 • មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម ទិសដៅ និងគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន

ក្រុមហ៊ុន វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិន គ្រុប (WEG)  ផ្តល់ជូននៅប្រាក់បៀវត្សផ្អែកតាមបទពិសោធន៏ និង សមត្ថភាព។  ក្រៅពីនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្តល់នៅអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនដូចជា៖ ការអភិវឌ្ឍនន៏សមត្ថភាពរបស់បុគ្គុលិក ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និង ភ្ជុំបិណ្ឌ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង សុខភាព ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ និង អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងទៀតជាច្រើន។

បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍  សូមរៀបចំប្រវត្តិរូប (CV)  រួចយកមកដាក់នៅ សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍  សាខាដូនពេញ: អាគារលេខ២២ ផ្លូវ ៥១ កែង១៥១ សង្កាត់ផ្សារថ្មី III  ខណ្ឌដូនពេញ  រាជធានីភ្នំពេញ​​ ឬផ្ញើរតាមរយៈសារអេទ្បិចត្រូនិចៈ recruit@wegcambodia.com ​។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៨៨៨ ២៧៧ រឺគេហទំព័រ www.wegcambodia.com ។   សូមបញ្ជាក់ រាល់ប្រវត្តិរូប មិនត្រូវបានប្រគល់ត្រលប់ទៅវិញ។​

ឈប់ទទួល​ពាក្យ​ត្រឹម​​ថ្ងៃទី ១៥​​ ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច។