The Leader-in-Me Symposium 2018

IMG_1940 post

ឯកឧត្តម យក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានមានប្រសាសន៍ថា ការអប់រំសម្រាប់សតវត្សទី២១នេះ មានការប្រែប្រួលគ្រប់ផ្នែក ទាំងលើជំនាញ និងចំណេះដឹង ហើយការងារជាថ្មីៗជាច្រើននឹងត្រូវ បង្កើតឡើង រីឯការងារមួយផេ្សងទៀតនឹងត្រូវបាត់បង់។

ឯកឧត្តម យក់ ង៉ុយ ថ្លែងបេបនេះ ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ស្ដីពី «ការគិតឡើងវិញលើិស័យអប់រំ សម្រាប់សតវត្សទី២១» ដោយបានបញ្ជាក់ទៀតថា ដូចនេះការអប់រំចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យ រហូតដល់ កម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺត្រូវរៀបចំផែនការ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការងារទីផ្សារក្នុងពេលអនាគត។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអប់រំចំពោះយុជនមិនត្រូវផ្តោតសំខាន់តែនៅជំនាញមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេ គឺយុវជនត្រូវមានជំនាញទន់ (Soft Skill) ពីព្រោះជំនាញនេះវាអភិវឌ្ឍឥរិយាបថជាវិជ្ជមាន បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកនៅជុំវិញ សហការធ្វើការងារជាក្រុម។

លោក ប៉ិច ឡែន អគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិន គ្រុប បានមានប្រសាសន៍ថា យើងមិនអាចដឹង ថានរណាម្នាក់អាចក្លាយដឹងនាំប្រទេសបានទេ នាពេលអនាគត ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកធើ្វការងារអប់រំ យើងអាចធ្វើឲ្យកុមារ និងយុវជនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិ តាមរយៈការផ្តល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព។ លោកបានបន្ថែមទៀតថា ក្រុមហ៊ុនរៀបចំក្ខាសាលាស្តីអំពី ការគិតឡើងវិញលើវិស័យអប់រំ សម្រាប់សតវត្ស ទី២១ ដើម្បីផ្តល់ឳកាសដល់សាលារៀនរដ្ឋ និងឯកជនស្វែងយល់ពីបំរែបំរួលជំនាញ ចំណេះដឹង មុខរបរមួយចំនួនថ្មីនឹងកើតឡើង។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា ដោយមើលឃើញពីសារសំខាន់លើអប់រំ ផ្នែកអត្តចរិត និងថរិយាបថ ក្រុមហ៊ន វេសឡាញ​ បាននាំកម្មវិធីទម្លាប់ល្អទាំង៧ ពីវិទ្យាស្ថាន Franklin Covey Education ពីសហរដ្ឋអាមេរិក មកដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅសាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ និងសាលារៀនណត្សឡាញន៍។ វាគ្មិន៦នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជា សហរដ្ឋអាមេរិក ថៃ និងសិង្ហបុរីបានពិភាក្សាពីចំណេះដឹង និងជំនាញសម្រាប់សតវត្សទី២១ និងស្វែងរកវិធីសាស្រ្តជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់សាលារៀនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ The Leader In Me ទទួលបានជោគជ័យ។

សូមបញ្ចាក់ថា The leader In Me គឺជាដំណើរអនុវត្តកម្មវិធីទម្លាប់ល្អទាំង៧ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ហើយកម្មវិធីនេះជួយអប់រំដល់កុមារ និងយុវជនឲ្យមានថរិយាបថ និងផ្នត់គំនិតជាវិជ្ជមាន។ កម្មវិធី The Leader In Me មានសាលារៀនជាង ៣០០០កំពុងអនុវត្ត សាលារៀន ២០០០ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និង១០០០សាលារៀន នៅបណ្តាលប្រទេសផ្សេងទៀត ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

នេះជាលើកទី១ ដែលវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមានអ្នកចូលរួមមកពី១៧ប្រទេសដូចជា ប្រទេសកម្ពុជា ភូមា ម៉ាឡេស៊ី សង្ហបូរី ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន តៃវ៉ាន់ ចិន ឥណ្ឌា ថៃ វៀតណាម ម៉ុងហ្គោលី កូរ៉េខាងត្បូង ហ្គាម ប៉ាគីស្ថាន ហុងកុង និងសហរដ្ឋអាមេរិក សរុបអ្នកចូលរួមជាង៤០០នាក់។ សិក្ខាសាលានេះពិតជាបានផ្តល់ចំណេះដឹង និងគំនិតថ្មីៗដល់លោកអ្នកទៅលើវិស័យអប់រំ និងពិភពលោកដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខ ដើម្បីជួយយុវជន និងយុវតីជំនាន់ថ្មីក្នុងការពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន ក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងសតវត្សទី២១៕

H. E. Yuk Nguy, Secretary of Ministry of Education, Youth and Sport, stated that the education for the 21st century would be developed in all aspects in terms of both skills and knowledge and that many new jobs will be created and some will no longer exist.

In the Leader-in-Me symposium, he added that, consequently, the continuous education from Kindergarten to Higher Education must be correctly planned in order to respond to the challenging future job market. He also highlighted that Education must not only be focused on hard skills, they also need soft skills which improve their attitude, behavior, communication and teamwork.

Mr. Pech Bolene, CEO of Westline Education Group, stated that we might know who will be the leader of the country in the future but, as educators, we have to provide high-quality education to our kids and youth so that they will become leaders. He also said the Leader-in-Me symposium “Rethinking Education for the 21st Century” was organized in order to provide an opportunity to both Cambodian public and private schools to understand the evolving curriculum adapted to the future jobs.

He added that because of the importance of the behavior development, Westline Education Group decided to bring the 7 Habits from Franklin Covey Education United States into the Westline and Northline schools’ curriculum. Six speakers from Cambodia, Thailand, Singapore and the United States have come together and shared knowledge and skills for the 21st century, which inspired and motivated all the schools using the Leader-in-Me to achieve success.

It is important to notice that the Leader-in-Me is a process of practicing the 7 Habits in the school’s curriculum, which help children and teens forge positive mindset and behavior. The Leader-in-Me is actually present in around 3000 schools, 2000 in the United States and 1000 in the other countries around the world including Cambodia.

For the first time, Educational Development Institute organized an international conference attended by 16 countries, including Cambodia, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Japan, Taiwan, China, India, Thailand, Vietnam, Mongolia, South Korea, Guam, Pakistan, Hong Kong, and the US, totally more than 400 participants. We do hope that it has brought new knowledge and ideas on education and the evolving world; thus, we will be able to help our new generations develop their knowledge and skills in order to get well prepared for what the 21st century will bring.